Accionistes de la societat

EASCS és una empresa mixta de serveis, participada en un 51% per la Paeria de Cervera, titular dels serveis, i en un 49% per SOREA.
Gràfic accionistes