Contractes de subministraments

En aquesta secció pot consultar informació detallada dels contractes de subministraments formalitzats en dates posteriors a 10 de desembre de 2014, data d'entrada en vigor de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Clau de expedient Denominació Data d'adjudicació Import d'adjudicació Accions
EXP 01/2015 Subministrament de materials hidràulics i abastament del dipòsit logístic 18/02/2015 218.727,93 Veure detall del contracte de subministrament amb clau d'expedient EXP 01/2015

Mostrant l'interval 1 - 1 de 1 resultats.