Contractes de subministraments

En aquesta secció pot consultar informació detallada dels contractes de subministraments formalitzats en dates posteriors a 10 de desembre de 2014, data d'entrada en vigor de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Subministrament de materials hidràulics i abastament del dipòsit logístic

Exercici

Exercici: 2015

Entitat

 • CIF Entitat: B-25308818
 • Nom Entitat: EASCS - EMPRESA AIGÜES I SERVEIS DE CERVERA I SEGARRA, S.L.

Adjudicatari

 • CIF Adjudicatari: A-03466604
 • Nom Adjudicatari: LOGISTIUM, SERVICIOS LOGÍSTICOS, SA

Dades Generals

 • Tipus de contracte: SUBMINISTRAMENTS
 • Tipus de procediment: Contractació subministraments
 • Tipus de tramitació: Ordinària
 • Clau d'Expedient: EXP 01/2015
 • Denominació: Subministrament de materials hidràulics i abastament del dipòsit logístic
 • Pressupost licitació:
  231.000
 • Pressupost d'adjudicació:
  218.727,93
 • Termini d'execució: 36 / 1095

Dates

 • Data d'adjudicació: 18/02/2015
 • Data de formalització: 16/03/2015

Representant

 • Nom representant: David Gall Martín
 • Càrrec representant: Gerent

$htmlUtil.unescape($titulo_mas_informacion.getData())

$htmlUtil.unescape($titulo_mas_informacion.etiqueta_mas_informacion.getData()): $titulo_mas_informacion.etiqueta_mas_informacion.mas_informacion.getData()

enrere