Funcions desenvolupades

Aigües i Serveis de Cervera i Segarra té com a objecte social la gestió del cicle integral de l'aigua a municipis de La Segarra i la prestació d'altres serveis de competència municipal. Actualment, realitza la gestió del cicle integral de l'aigua a Cervera, gestió del servei municipal d'aigua potable a Sanaüja i prestació de serveis a Plans de Sió.