Relació amb la ciutadania

Enllaços als diferents punts a través dels quals els ciutadans poden entrar en relació amb Aigües de Cervera, tant per a l'obtenció d'informació com per a la realització de tràmits en línia. Així com al Reglament del Servei d'aigua potable i Protocol d'actuació en casos de subministrament en situació de vulnerabilitat i Fons de Solidaritat de l'EASCS.